Skola

En skola med värdegrund

En skola med värdegrund

När man skickar sina barn till skolan för att ge dem en god grund för sitt fortsatta liv som vuxna, så vill man säkert även att barnen ska lära sig hur man agerar och interagerar mot andra och vilken grund man ska stå på och utgå ifrån. Genom att välja en skola som har en religiös värdegrund så kan man få det mervärde som man önskar, och som man låter genomsyra hemmet och livet utanför skolans värld. Det kan vara en trygghet och den extra lärdom som man kanske inte har tid eller möjlighet att ge sitt barn på fritiden.

 

Ett lätt val

Skola flen som http://www.flenskristnaskola.se kan vara det självklara valet, om det är den kristna tron som man vill ge till sina barn. Och man kan lita på att hela skoldagen är genomsyrad av den religiösa anda som man väljer att dela med sig av till sina elever, från en morgonbön till besök i för religionen viktiga byggnader. Men det är inte enbart val gällande religion som man kan göra i sina barns skolval. Om man önskar så kan barnet istället studera på en skola som har ett språk i fokus, som engelska skolor eller franska skolor. På det sättet får barnen en extra skjuts i livet när det gäller det valda språket.

 

 

Lättare eller svårare

Ska barnet gå i en så kallad vanlig skola, eller ska man välja en skola som har en anda av religion, språk eller ett annat sätt att lära ut? Det kan vara svårt nog att veta vilken skola geografiskt som man tycker är bäst för sitt barn, men att även välja inriktning eller utförande kan vara en mycket svår ekvation. Man får helt enkelt göra så gott man kan när det gäller att förbereda sitt barn i såväl grundskolan som livets framtida skola.