entresol

Entresol är en lösning för trångbodda

Entresol är en lösning för trångbodda

Skall inte förväxlas med aerosol och är heller ingen hudvårdsprodukt som välkomnar solen. Nej, istället tillåts man genom ett reptrick förvandla en befintlig lokal och vinna ytor och samtidigt få en bättre överskådlighet. På italienska kallas det mezzanin vilket kanske låter elegant men egentligen är det en mellanvåning. Hur åstadkoms detta? 

Förutsatt den existerande lokalen har tillräcklig takhöjd, byggs ett nytt plan – ett entresolplan – ovanpå det golv som redan finns. Det nya planet är oftast självbärande och inga ingrepp behöver göras i den befintliga huskroppen. Det nya planet kan användas för att lagra produkter eller för att placera kontorsrum. 

Fördelar med ett nytt plan inuti den befintliga byggnaden

Man undviker att skaffa nya lokaler eller att bygga helt nytt. I en produktionslokaler med besök av kunder och leverantörer, vill man kanske inte att besökande skall gå omkring och detaljstudera verksamheten. Hanteras livsmedel eller läkemedel vill man förmodligen undvika att besökarna sprider smitta. 

Finns det företagshemligheter behöver besökarna inte heller se alla detaljer. Om det finns trafik i lokalen med truckar vill man dessutom inte att ouppmärksamma besökare körs över. Från ett entresolplan kan den som har ansvar för besök stolt blicka ner och visa verksamheten från en upphöjd position, men behöver inte alls bekymra sig över besökarnas agerande.

Vad kostar det och hur kommer man igång?

Generellt sparar ett entresolplan pengar jämfört med att uppföra en ny yttre byggnad.  Specifikt ytbehov bestämmer självklart investeringsbeloppet. Ett första steg är därför att tänka igenom det långsiktiga ytbehovet. Förslag till placering, design och layout av entresol utarbetas tillsammans med leverantören som också lämnar en kostnadsfri offert. 

Kolla exempelvis in https://www.svelag.se/entresol/ . Leverantören är också behjälplig med hållfasthetsberäkningar och med eventuella byggnadstillstånd. Med andra ord behöver det inte bli en krånglig process att skapa nya lokalytor utan att behöva flytta. Investeringen genomförs under ett inplanerat stillestånd.