trädfällning

Få hjälp med trädfällning i Norrtälje

Få hjälp med trädfällning i Norrtälje

Träd är generellt sett alldeles fantastiska. De är en del av det system som gör att jorden fungerar som vårt hem. De reglerar klimat och erbjuder skugga och vindskydd. I mer tätbefolkade områden erbjuder de även ofta välkommet insynsskydd. Oavsett alla dessa fördelar kan det ibland bli aktuellt att fälla dem.

Träd är levande organismer och detta betyder att de kan drabbas av sjukdomar och att de har begränsad livslängd. Vissa sjukdomar kan innebära fara för människor och djur som vistas i närheten. Ett träd med röta kan se friskt ut på utsidan men i själva verket vara mycket skört. Hård blåst kan fälla en gren eller hela trädet, och på så sätt skada sin omgivning.

 

Problem med både träd och trädrötter

Ett annat problem som kan uppstå är att trädet växt sig stort och därmed också fått stora rötter. Om någon har byggt en bostad alltför nära trädet kan det innebära bekymmer. Rötter kan börja tränga in i husgrunden eller i vattenledningar och avloppsrör och skada dem.

Konsekvenserna kan bli kostsamma. Man kan behöva byta delar av avloppssystemet eller förstärka husgrunden. I den situationen behöver man fundera över vilka åtgärder som verkar vettigast.

 

 

Andra problem med träd

Ibland blir det också nödvändigt att bygga nya hus där det idag finns träd. Även om den situationen bör undvikas så måste träd ibland tas bort av utrymmesskäl. Sammantaget finns det alltså ett flertal anledningar till att man kan behöva hjälp med trädfällning i Norrtälje.

Av naturliga skäl är trädfällning inte något man ska ge sig på som amatör. Träd är stora och tunga när de hamnar på marken. Ibland landar de dessutom inte riktigt där man hade tänkt. Professionella trädfällare har erfarenheten och redskapen som krävs för att fälla träd på ett säkert sätt, och kan hjälpa dig med både fällning och bortforsling.