konferens

Fortbildning och information

Fortbildning och information

Under en konferens är grundtanken att man ska lära sig något nytt antingen genom information eller genom att man utbyter tankar och idéer med andra deltagare. Konferenser brukar därför oftast vara till för särskilt inbjudna och det kan röra sig om anställda på ett företag, medlemmar i någon förening eller människor som arbetar inom, eller är intresserade av, ett speciellt område. Men det kan även vara en öppen inbjudan där vem som vill kan anmäla sig till den konferens som man känner att man är intresserad av att delta i. Det kan röra sig om en frågeställning som man vill besvara eller ett ämne som man vill lära sig mer om.

 

Lokaler och anläggningar

Hotell och en del företag håller sig med egna möjligheter att hålla konferenser, men det finns även större anläggningar som är speciellt skapade för konferenser som exempelvis https://www.syningekonferens.se/ . I båda fallen kan man räkna med att få allt man behöver för konferensen men skillnaden är kanske att konferensanläggning endast har konferenser som inriktning och att man därför kanske kan få lite mer att välja på i konferensmenyn. Ett exempel är möjligheten att välja till aktiviteter som avkoppling och teambuilding för deltagarna. Paddla kanot och köra Segway exempelvis.

 

 

En dag på konferens

Dagen på konferens brukar starta med frukost och sedan drar konferensen igång med någon typ av föreläsning eller liknande. Förmiddagskaffe med bensträckare brukar läggas efter ett par timmar och sedan fortsätter konferensen fram tills lunchen serveras. Eftermiddagen går på i samma spår med lite dricka och bensträckare igen tills man slutar för dagen. Om man sover över så kan man få en eller ett par timmar till vila och innan middagen kanske även någon slags lekar eller aktiviteter läggs in i schemat. När väl middagen är över så slutar man antingen för dagen eller umgås i mer avslappnade former.