telelösningar

Håll kommunikationen levande

Håll kommunikationen levande

Att kunna kommunicera tydligt måste vara en av vår tids stora superkrafter. I en tid då vårt samhälle på många sätt blir allt mer polariserat är det en gåva att kunna tala på ett sätt så att alla förstår var man menar. Oavsett om folk håller med en eller inte.

För är det inte så att trots att vi använder samma språk så kan vi mena olika saker? Se bara till hur många missförstånd som kan uppstå i din närmaste omgivning. Hur många diskussioner har inte uppstått om till synes triviala ting, för att de inblandade i slutändan utbrister ”Jaha! Det vår så du menade. Varför sa du inte det från början?”, varpå den andra parten är övertygad om att det var just det som den hade gjort.

Tittar vi på företag blir det ännu mer tydligt hur vi måste veta att folk faktiskt förstår det vi vill kommunicera. Missförstånd sker lättare än vad man kan tro och det är lätt att det uppstår frustration och ilska. I längden leder detta till att människor tappar förtroende för sin arbetsgivare och prestationen påverkas därefter.

Egentligen kan man sammanfatta allt med att: Bara för att vi talar samma språk så betyder det inte att vi förstår varandra.

När du sitter där med din kommunikationslösning via http://telebolagetmkab.se/ var då inte rädd för att ställa en extra fråga till personen i den andra änden. Även om du är rädd för att verka dum så är det ändå värt att fråga om det innebär att du efteråt känner dig trygg i det som har kommunicerats.

För endast då kan du vara säker på att det arbete du utför på ditt jobb, vilken position det än må vara, görs efter premisser som överensstämmer med förväntningarna. Det skapar i längden en bättre arbetsmiljö och en mer effektiv organisation.