psykolog

Hugg fram glädjen i dig!

Hugg fram glädjen i dig!

”Jag såg en ängen i marmorn och högg i stenen tills han blev fri.”

Citatet tillskrivs konstnären Michaelangelo och syftar till att hans inställning att ett verk redan var färdigt innan han började arbeta. Det var helt enkelt hans jobb som konstnär att bara ta fram konsten som redan existerade.

Det är en väldigt ödmjuk och fin hållning till att som har med skapande att göra. Dessutom går det att applicera på oss människor och hur vi lever våra liv.
Oftast så vet vi redan vad som är det rätta i våra liv. Vi vet också vad som får oss att må bra och vi vet när vi gör något som resonerar med våra själar. 
Med andra ord så känner vi igen ängeln i oss – det är vårt ”jobb” att ta fram denna ängel, vilket för de allra flesta av oss är lättare sagt än gjort.

För livet går upp och ned, i en rytm som inte alltid är lätt att förstå. Vi har alla olika perioder där livet till olika grad kan kännas trist och tråkigt. Likaså har vi perioder av djup glädje.
Det svåra är det tillfällen i livet då vi fastnar i det gråa och nedstämda – och inte kan se någon väg ut ur det. När vår verklighet, eller i varje fall hur vi uppfattar den, går i moll och känns hopplös.

Det är vid dess tillfällen vi behöver erkänna för oss själva att vi är i behov av hjälp, till exempel genom att träffa en psykolog i Malmö

Psykologens syfte är att ge oss verktygen till att hamra fram den där ängeln, den där glädjen, som finns i oss alla. Saken är bara den att det ligger för mycket marmor i vägen – men var så säker på att ängeln finns därinne.
Fatta dina verktyg och börja hugga!