Licenssvetsning

Licenssvetsare är experter på fogar

Licenssvetsare är experter på fogar

Alla vet hur noggrann man måste vara när man ska svetsa ihop metaller. Fogen måste hålla tätt och även klara stora påfrestningar när det gäller tryck och temperaturer. Därför är det viktigt att anlita speciella licenssvetsare, som är experter på både täthetsprovningar och hållfasthetsnormer. Ett rör som läcker är inget man vill ha i sin fabrik, och om man har stora metalltankar som innehåller kemikalier, skulle det kunna inträffa stora olyckor om de inte är hundraprocentigt täta. Därför finns det också fastställda tidsintervall för dessa tankar, då man måste kontrollera tätheten. Det görs av licenssvetsare. De kan också täta läckor om olyckan skulle vara framme. 

 

Licenssvetsning vid konstruktioner

Något av det roligaste inom ett företag kan vara innovationer, alltså nyheter. Man vill prova nya konstruktioner och har idéer om nya produkter eller andra förändringar. Givetvis vill man prova om idéerna fungerar i praktiken, och licenssvetsare kan hjälpa till med det. Innan man påbörjar tillverkning av en helt ny produkt, brukade man tidigare göra en riktig modell av den, en prototyp. Numera görs det ofta en tredimensionell ritning på dator, en 3D CAD-ritning, på den nya uppfinningen. Det blir i praktiken som en prototyp över produkten. Du kan till exempel anlita ett företag som både är experter på licenssvetsning och på 3D-CADritning i Jönköping

 

 

Hjälp med tillverkningsdetaljer och rördragning

Det finns alltså företag du kan anlita som har personal med många kompetenser. Vill du få en speciell tillverkningsdetalj utprovad av en licenssvetsare eller få till någon annan förändring är det inga problem. De kan givetvis täta läckor och hjälpa dig i din nuvarande anläggning, men de kan också hjälpa dig att tillverka produkter i sin verkstad. Det finns skickliga plåtslagare och många olika sorters verkstadsmaskiner. Du kan få utformade detaljer i smide, stål eller plåt och även hjälp med rördragning. Ställ alla dina frågor till en kompetent firma.