Kompressorer

När det handlar om tryckluft

När det handlar om tryckluft

Först en fysiklektion; luft som hålls under tryck större än atmosfärstrycket kallas tryckluft. Den används inom industrin och för verktyg, sprutar färg, driver cylindrar och fordon. Dykare använder tryckluft som andningsgas och liknande lösningar finns för till exempel rökdykare. Det här är inte en ny uppfinning, men den utvecklas ständigt och anpassas efter nutidens krav. Om du redan har detta i din vardag, kan det vara läge att gå en utbildning eller skicka personalen, för att höja effektivitet och sänka energikostnaden. 

 

En lång historia

Efter att ångkraften hade varit i bruk ett tag så utvecklades tryckluft för industriell användning i mitten av 1800-talet. Ett berömt bygge där den användes var Mont Cenis-tunneln i Italien där pneumatiska borrar ansågs enormt produktiva. De fick sin kraft från en tryckluftsanläggning. En poäng med komprimerad luft som fortfarande gäller är säkerheten, i alla fall jämfört med el. Det finns platser där fukt gör det omöjligt att använda elektricitet, men där pneumatiska verktyg istället kan användas. Dessutom är den här kraften mer flexibel och kan användas i avlägsna och svårtillgängliga områden. Ytterligare en poäng är att verktyg som drivs av tryckluft kan göras i lätta material. De kan formas mer ergonomiskt och människor orkar använda dem längre. 

 

 

Det fjärde verktyget

Somliga ger tryckluften en hedrande fjärdeplats efter el, vatten och gas. Det är allmänt spritt och finns i de flesta branscher. Det må så vara, men vilka detaljer är viktigast för dig när du ska välja? Kanske är en kompressor med variabel hastighet det perfekta? Den passar där flödesbehovet varierar över dygnet eller veckan, till exempel på en industri med flera skift. Lite smartare kompressorer kan känna av behovet och lära sig hur det ska fördelas över tid. Som ofta vid investeringar ska kapitalkostnaden ställas mot driften. Kan en högre inköpskostnad betala sig med tiden när du skaffar Tryckluft i stockholm?