advokat

Rätten till ett försvar

Rätten till ett försvar

Ibland blir det inte alls som man tänkt. Vill det sig riktigt illa kan man finna sig i en sådan situation att rättslig hjälp behövs. Den som blivit anklagad för att ha begått ett brott har rätt att få någon som sköter ens försvar och biträder en under förundersökningen och i domstolen.
En offentlig försvarare utses om den misstänkte begär det och en offentlig försvarare ska alltid utses om det misstänkta brottet kan ge en minimipåföljd på sex månaders fängelse.  Om den misstänkte blir friad är det staten som betalar för försvaret. Den som istället blir fälld får själv stå för kostnaderna.

 

Försvarsadvokater

Offentliga försvarare är i de allra flesta fall advokater som anmält till domstolen att de vill vara offentliga försvarare. Uppdragen delas ut som de kommer, om inte domstolen eller den misstänkte har något särskilt önskemål. Det är nämligen möjligt att som misstänkt själv utse en försvarsadvokat. Det kan vara en god idé eftersom den offentliga försvararen som utses av domstolen kanske inte är expert på just det aktuella områdets juridik. Det kan kännas tryggare att låta någon som verkligen kan sin sak få föra ens talan. 

 

 

Vilken domstol?

Det finns flera olika sätt att avgöra vid vilken domstol ett brott ska tas upp. Huvudregeln är att det blir domstolen på samma ort som det misstänkta brottet har begåtts. Så ett brott som begåtts i till exempel Göteborg tas vanligtvis upp som ett brottmål i Göteborg tingsrätt. Om ett brott begåtts på flera olika platser kan flera domstolar vara behöriga, eller om det när åtal väcks, är oklart var brottet har begåtts får man utgå från var man antar att det skett. I vissa fall kan den domstol som den misstänkte skulle använt sig av vid ett tvistemål användas om det anses lämpligt med hänsyn till utredningen och kostnader för prövningen.