Projektledarutbildning

Projektledarutbildningar och konsulttjänster för framgång i företaget

Projektledarutbildningar och konsulttjänster för framgång i företaget

Att genomföra förändringar kan många gånger vara lättare sagt än gjort, både privat och på jobbet. Förändringar har en förmåga att skapa en känsla av tvång och det är lätt att tänka att det fungerar fint som det är nu och alltid har varit. Men förändringar kan vara en väldigt bra sak. Till exempel så kan förändringar i ett företag innebära att man blir effektivare på att använda sina resurser. Ibland kan förändringar krävas för att ett företag ska kunna överleva om det tappar marknadsandelar eller har negativ företagskultur.

Även fast det kan vara helt uppenbart att det krävs en förändring så kan det vara svårt att skapa förståelse för den. Här kan man ta hjälp av en strategi som kallas Change Management eller förändringsledning. Den handlar om att åstadkomma förändring både hos individen och organisationen. För att förändringar i teknik, arbetssätt eller strategier ska kunna bestå och ge full effekt krävs förändrade beteenden på individnivå samt en förändring av hur verksamheten stöttas och styrs. För att kunna genomföra något sådant är det bra att ta hjälp utifrån. Genom att anlita Wenell Management AB får man hjälp att etablera nya förmågor och beteenden i organisationen samt hos medarbetarna. Beteenden som är nödvändiga för de värdefulla prestationer som bidrar till verksamhetsresultaten.

 

Hos Wenell Management kallar dom det förändringsarbete istället för Change Management, eftersom alla behöver vara delaktiga i omställningen för att de nya sätten att arbeta skall bli till vanor och därmed ge varaktiga resultat. Oavsett om man behöver hjälp att leda hela förändringsarbetet eller om det bara behövs en stödjande resurs lägger Wenell Management stort fokus på att företaget själv ska ha kontrollen över processen. Wenell Management säkerställer att förändringen kommer från företaget så att kunskapen och färdigheterna stannar kvar även efter avslutat uppdrag.

Wenell Management håller även i Projektledarkurser för att ge mer kunskap inom ledarskap, planering och organisering.